By using our website, you consent to our use of cookies in accordance with our Cookie Policy.

2024.01.16. Hírlevél feliratkozó játék

2024.01.16. Hírlevél feliratkozó játék

JÁTÉKSZABÁLYZAT

2023.10.25. Hírlevél nyereményjáték űrlap kitöltők

Plasmart Kft.

 

 1. Szervezés és lebonyolítás

 A promóciós játék szervezője és lebonyolítója a Plasmart Kft (székhely: 7627 Pécs, Vadász utca 54., adószám: 24715052-2-02) (továbbiakban: "szervező"), amely a jelen szabályzatban foglaltaknak megfelelően jár el.

A promóciós játék időtartama alatt a játékszabályzat minden érdeklődő számára hozzáférhető a Wall4Me. Facebook profilja (https://www.facebook.com/wall4medecoration/) alatt.

 1. Részvételi szabályzat

A Játékban részt vehet minden 16 éven felüli, internet-felhasználó természetes személy, aki Magyarországon tartózkodási - vagy lakóhellyel rendelkezik (a továbbiakban: Játékos). Amennyiben a nyertes cselekvőképességében korlátozott, úgy a nyereménnyel kapcsolatos érdemi ügyintézésre, valamint a nyeremény átvételére csak törvényes képviselőjével együtt jogosult. Amennyiben a nyertes cselekvőképtelen, úgy nevében kizárólag törvényes képviselője járhat el.

Nyereményben nem részesülhetnek a Szervező és a játék lebonyolításáért felelős

Plasmart Kft. dolgozói és közreműködői, valamint mindezen személyek Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

A Játékos a promóciós játékban való részvétellel elismeri, hogy teljes körűen megismerte a Játékszabályzatot, és azt feltétel nélkül elfogadja. Amennyiben a Játékos jelen részvételi szabályzatot vagy annak bármely rendelkezését nem fogadja el, valamint azzal kapcsolatban kifogást emel, a Játékban nem jogosult részt venni, illetve a Játékból automatikusan kizárásra kerül. A Játék lebonyolítása, illetve az abban való részvétel a jelen Játékszabályzat szerint történik. Amennyiben a Játékszabályzat valamely kérdést nem szabályoz, úgy a hatályos jogszabályok vonatkozó rendelkezéseit kell alkalmazni.

 

 1. Promóciós játék ideje

A promóciós játék időtartama:

2024 január 16. (kedd), 2024. január 30. (kedd) tart.

Sorsolás időpontja: 2024. január 31. (szerda)

Nyertesek száma összesen: 3 db

A jelentkezési űrlapot kitöltők között 3 tárgynyeremény kerül kisorsolásra.  

Nyeremények:

1 ) UTAZÓ CSOMAG:

2D Fa Világtérkép BASIC kivitelben, öregtölgy színben, S-méretben

https://wall4me.hu/2d-fa-vilagterkep-oregtolgy-basic-s-569

2) GYEREK CSOMAG

1db Világtérkép kirakó: https://wall4me.hu/vilagterkep-kirako

1db Fa persely választható színben: https://wall4me.hu/fa-persely-1981

3) ENTERIOR CSOMAG

1 db 3 részes Fa falikép: https://wall4me.hu/fa-3-reszes-757

Minden résztvevő 10% kedvezményre jogosító kupont kap amit a wall4me.hu oldalon válthat be, 20 000 Ft-ot meghaladó vásárlás esetén.

 
 1. Eredményhirdetés:

A sorsolást követő legkésőbb 24 órán belül, a jelentkezéskor megadott e-mailcímen.

 

 1. A játék menete

A Játékosok a Wall4Me facebook oldala által meghirdetett űrlap kitöltésével regisztrálnak a játékba. A sorsoláson azok a Játékosok vehetek részt, akik a játék időtartama alatt kitöltik az űrlapot.

 

A Játékosok az űrlap beküldésével elfogadják a játék részvételi feltételeit.

Egy játékos csak egyszer nyerhet a játék során.

 

 1. Nyeremények, nyertesek

A promóciós játékban résztvevő Játékosok a 3. pontban részletezett nyereményben részesülnek. A nyeremény másra nem átruházható és készpénzre nem átváltható.

A nyereményekhez esetlegesen tartozó SZJA és más járulékfizetési kötelezettséget a Szervező viseli. 

Pótnyerteseket nem hirdetünk, a nyertesek kiesése esetén a nyereményeket egy későbbi játék során sorsoljuk ki.

A nyertesek nem jogosultak nyeremények átvételére, ha:

 • ha a játékra jelentkezésekor nem töltötte be a 16. életévét;

 • ha az értesítő üzenetre 5 munkanapon belül nem válaszol;

 • ha bármely okból nem lehet felvenni a nyertessel a kapcsolatot;

 • egyértelműen bizonyítható, hogy több és/vagy hamis regisztrációval vett részt a Játékban, mellyel jogosulatlan előnyre tett szert;

 • egyértelműen bizonyítható, hogy a Játék menetét/eredményét bármilyen módon szándékosan befolyásolni próbálja;

 • jelen részvételi szabályzat bármely pontját megsérti - adózáshoz esetlegesen szükséges adatait nem adja meg.

 

 1. Nyertesek értesítése

A nyertesekkel e-mailben vesszük fel a kapcsolatot és egyeztetjük velük a nyeremény átvételének a részleteit.

 

 1. Nyeremények kézbesítése

A nyeremény kézbesítésének részleteit minden nyertessel e-mailben egyeztetjük. A nyertes köteles együttműködni a nyeremény átvétele érdekében. Amennyiben ennek nem tesz eleget, a nyeremény a továbbiakban nem vehető át és a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli ezzel kapcsolatban.

 

 1. A Szervező felelőssége
   

 

A Szervező kizárja felelősségét a Játékosok téves, pontatlan vagy hiányos adatszolgáltatásából, a cselekvőképességében részlegesen korlátozott vagy cselekvőképtelen személy törvényes képviselő hozzájárulása nélküli, vagy kiskorú személy regisztrációjából, valamint a nyertes részére elektronikus úton elküldött értesítésnek neki fel nem róható elvesztéséből, egyéb okból történő sikertelen kézbesítéséből, illetve annak késedelméből eredő, a Játékos vagy bármely harmadik személy által elszenvedett károk tekintetében.

A nyeremények után esetlegesen fizetendő adót a Szervező fizeti. A nyertes köteles Szervező rendelkezésére bocsátani mindazon adatokat, amelyek szükségesek lehetnek a nyereménnyel kapcsolatos adókötelezettségek teljesítésére és köteles minden egyéb tekintetben együttműködni Szervezővel.

A nyeremények után a Játékosoknak adófizetési kötelezettsége nem merül fel.

Jelen promóciós játék a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény szerint nem bejelentés-köteles ajándéksorsolás és nem minősül szerencsejátéknak.

 

 1. Kizárás

A Játékból kizárásra kerülnek azok a Játékosok, akik a promóciós játék szellemével ellentétesen vesznek részt a promóciós játékban, azzal a céllal, hogy a nyerési esélyeiket megtévesztő magatartással megnöveljék, ezzel megfosztják a nyerési esélyektől a tisztességesen játszani kívánó többi résztvevőt. Felhívjuk a játékosok figyelmét, hogy a Szervező fenntartja magának a jogot, hogy ilyen cselekmény észlelése esetén kizárja a Játékost a Játékból.

 

 1. Vegyes rendelkezések

 Figyelemmel arra, hogy a promóciós játék online környezetben zajlik, szervező kizárja felelősségét az esetleges technikai problémákért, függetlenül attól, hogy azok a promóciós játékban részt vevők vagy a szervező informatikai rendszerében, illetve szolgáltatásában, avagy a Facebook weboldalán merültek fel.

A Szervező fenntartja a jogot jelen részvételi szabályzat módosítására, a játék időtartamának lerövidítésére vagy meghosszabbítására és egyéb változtatásokra.

Ezt a promóciós játékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható.

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

Plasmart Kft.

2024.01.16.